PROJEKT PARKU TECHNOLOGICZNEGO DLA FIRMY AURO

Założeniem Inwestora było wybudowanie obiektu w podstawowej strukturze, dającego możliwość elastycznego użytkowania oraz maksymalne wykorzystanie powierzchni działki pod zabudowę oraz obsługę komunikacyjną obiektów. W koncepcji zaproponowano dwie modularne hale produkcyjno-magazynowe z możliwością podziału ścianami poprzecznymi na dowolną liczbę części. Siatka konstrukcyjna ma dać możliwość swobodnego podziału obiektów i funkcjonalnego użytkowania w obszarze jednego modułu. Moduły mają powierzchnię ok. 500 m² i wymiary ok. 39,0 x 13,2m każdy, z możliwością wydzielenia dowolnej ich liczby dla jednego najemcy. Układ komunikacyjny otaczać będzie hale ze wszystkich stron. Pomiędzy obiektami stworzono szeroki pas komunikacyjny, służący obsłudze obu hal. Nad skrajnym, północnym modułem, pierwszej dłuższej hali zaprojektowano ażurową nadbudowę - pylon wysokości ok. 20m, stanowiący znak rozpoznawczy kompleksu. Jego ściany będą obudowane analogicznie do ścian hali – płytami z poliwęglanu.