Modernizacja klatki schodowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Kościuszki 30 w Gliwicach

Koncepcja modernizacji klatki schodowej w historycznej kamienicy z końca XIX w opiera się na idei wywołania u odbiorcy skojarzeń z dawnym charakterem budynku, lecz uzyskanym w poprzez użycie współczesnych rozwiązań przestrzennych i formalnych.