AQUARIUM KOMPLEKS BIUROWY W GLIWICACH

Projekt obejmuje przebudowę budynku miejskiej willi z lat 20. XX wieku oraz rozbudowę o nową część. W obu częściach zlokalizowane zostaną funkcje biurowe. Utrzymana zostanie historyczna estetyka i układ wnętrz budynku willi.