0 cytatów z Barei
0 przeczytanych książek
0 lat wspólnej pracy

Dwa słowa o idei

Naszym celem jest tworzenie architektury, która odpowiada na pytania, jakie stawiają jej czas, otoczenie oraz potrzeby użytkownika, któremu ma służyć. Wierzymy, że projektowanie nie znosi nudy i stagnacji. Architektura i design powinny budzić emocje, zaskakiwać oraz zmieniać - przestrzeń i życie - na lepsze.

Projektanci ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP są cenionymi wykładowcami wydziałów architektury wyższych uczelni, zasiadają w jury prestiżowych konkursów architektonicznych, zdobywają nagrody w konkursach, a także cyklicznie publikują w branżowych magazynach. Przede wszystkim jednak to zgrany zaangażowany zespół posiadający rozległe, wieloletnie doświadczenie, a także jedną wspólną miłość - architekturę. Myśl, która łączy projektantów ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP to podejście do pracy, traktowanie projektu jako niepodzielnej całości i jednocześnie poszukiwanie dla niego takich rozwiązań, które uczynią go unikatowym i niepowtarzalnym. Bogata wiedza praktyczna i teoretyczna, a także długoletnia współpraca z zewnętrznymi specjalistami pozwalają zaproponować klientom najlepsze rozwiązania oraz fachowe doradztwo na każdym etapie współpracy.


Głowy nie od parady

Krzysztof Zalewski
Krzysztof Zalewski
„W pracowni wprowadzam języki obce (dla niewtajemniczonych, bez poczucia humoru) i czerpię z pokładów doświadczeń pokoleń wieszczów - językiem urzędowym naszego biura są parafrazy klasyków: Stanisława Barei, Andrzeja Zbycha i innych - do refleksji i użycia w każdej sytuacji.
Krzysztof Zalewski

Architekt, naukowiec i publicysta. Właściciel ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Laureat ponad 20 konkursów i nagród architektonicznych, autor i współautor kilkudziesięciu obiektów, ponad 50 publikacji w kraju i zagranicą oraz opinii i opracowań eksperckich. Członek SARP oraz Izby Architektów RP. Juror konkursów architektonicznych. Specjalista z zakresu innowacji oraz  technologii informacyjnych w architekturze. Od prawie 20 lat przede wszystkim czynny architekt. Zanim stworzył własny zespół, zdobywał doświadczenie jako projektant i kierownik pracowni w znanym śląskim biurze projektów. Tworzył projekty obiektów handlowych, usługowych, mieszkaniowych i przemysłowych.

Paweł Zalewski
Paweł Zalewski
Moja największa pasja to średniowiecze. Od 2001 roku zajmuję się wytwarzaniem, rekonstrukcją strojów, elementów uzbrojenia oraz przedmiotów użytku codziennego, a w zaciszu domowym analizuję opracowania, książki oraz zachowane z tamtego okresu manuskrypty.
Paweł Zalewski

Projektant w ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP. Zajmuje się opieką nad projektami, współtworzeniem koncepcji projektowych i rozwiązywaniem zagadnień technicznych (szczegółów projektowych). Autor branżowych publikacji.

Grzegorz Ziębik
Grzegorz Ziębik
Lubię kiedy architektury nie zmusza się, by spełniała konkretne wymogi stylowe. Chodzi raczej o to, by nadać jej pewien specyficzny wyraz i nastrój, jaki ma wywoływać u odbiorcy. Zamiast warunku spełnienia określonej funkcji, stawiam na estetyczną i emocjonalną przygodę.
Grzegorz Ziębik

Projektant w ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP. Wcześniej przez 7 lat zdobywał doświadczenie w biurach architektonicznych, projektując centra handlowe, obiekty administracyjno-biurowe, przemysłowe, oraz mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne.

Adam Gil
Adam Gil
Odkąd pamiętam zajmuję się rysowaniem. Wykorzystuję je w pracy zawodowej, pasjami rysuję też komiksy i karykatury. Zostałem architektem, bo świat był inny niż to sobie wymyśliłem. Lubię architekturę z jajem i jaja w architekturze, słowem: cenię budownictwo, które nie jest nudne.
Adam Gil

Prawie od początku istnienia ZALEWSKI ARCHITEKTURE GROUP pełni funkcję projektanta. Od prawie 20 lat adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Praca doktorska poświęcona kreatywności w procesie tworzenia architektury otrzymała wyróżnienie w konkursie Ministra Infrastruktury na najlepsze prace naukowe, obecnie w przygotowaniu do wydania książkowego. Specjalista z zakresu technologii informacyjnych w architekturze. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest współautorem kilku opracowań książkowych stworzonych na Wydziale Architektury. Uczestnik badań naukowych KBN i MNiSW oraz wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych (m.in. Holandia, USA, Grecja, Hiszpania).

Jadwiga Włodarek
Jadwiga Włodarek
W wolnym czasie marzę o podróżach do miejsc, gdzie mogłabym mówić po hiszpańsku, tańczyć salsę, jeść tortille i tapas, a to wszystko – rzecz jasna - w otoczeniu pięknej, niebanalnej architektury.
Jadwiga Włodarek

W ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP zajmuje się organizacją pracy biura i wspiera zespół w codziennych zmaganiach z rzeczywistością.  Do zadań i obowiązków należy min. prowadzenie kalendarza biura, archiwizacja i  zarządzanie obiegiem dokumentów,  tłumaczenie dokumentacji, obsługa formalno-prawna projektów a także opracowywanie i wdrażanie standardów i procedur postępowania i zarządzania.

Krzysztof Kaczmarczyk
Krzysztof Kaczmarczyk
Architektura dla mnie to trwanie - za to ją kocham i nienawidzę jednocześnie... Trwanie, które mierzy się i przeżywa zupełnie inaczej niż w przypadku muzyki, która jest moją wielką pasją. Ideałem byłby architekt grający w salach koncertowych własnego projektu.
Krzysztof Kaczmarczyk

Asystent projektanta w ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP

Michalina Kaleta
Michalina Kaleta
Dłużące się godziny nad uszczegóławianiem drobiazgowej grafiki czy trójwymiarowej wycinanki działają na mnie lepiej niż napar z melisy. Papier, nożyk i cienkopisy to moi najlepsi towarzysze wolnego czasu.
Michalina Kaleta

Asystent projektanta w ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP