Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach

Przedmiotem inwestycji jest realizacja hali sportowej oraz zespołu klasopracowni wraz z zapleczem funkcjonalnym i technicznym oraz realizacja nowego zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach. Rozbudowa przewiduje wyburzenie istniejącego budynku byłego Zespołu Kształcenia Zawodowego Nr 1, na miejscu którego powstanie nowoczesna hala sportowa i realizację przyległego budynku, w którym zlokalizowane zostaną klasopracownie, szatnie oraz zaplecze funkcjonalne i techniczne.