ZŁOTA 19 - BUDYNKI APARTAMENTOWE W KATOWICACH

Projekt zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Katowicach. Koncepcja zakłada maksymalne wykorzystanie niewielkiej powierzchni działki pod budowę dwóch budynków mieszkalnych z wydzielonym zieleńcem oraz podziemnym parkingiem.