ZŁOTA 19 - BUDYNKI APARTAMENTOWE W KATOWICACH

Wyróżnienie w prestiżowym konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) - Architektura Roku Województwa Śląskiego 2019 | AR/19

"(...) Według architektów stanowią tworcze nawiązanie do póżnomodernistycznego pobliskiego Osiedla Tysiąclecia. Jednak w odróżnieniu od niego ich bryły są lekkie, m.in. poprzez zastosowanie uskoków, uwolnionych narożników oraz cofnięcie ostatniej kondygnacji. Elewacje przypominają nieregularną szachownicę, na którą składają się loggie, okna o różnych rozmiarach oraz otwory wypełnione pionowymi panelami (...). Minimalistyczna, biało-szara kolorystyka nawuiazuje do Osiedla Tysiąclecia, ale także najlepszych tradycji przedwojennego modernizmu". (Śląski Citrohan [w:] Aneta Borowik, Piotr Średniawa, Mikołaj Machulik, SPAW 2015-2019 Śląski Przegląd Architektury Województwa, SARP o/Katowice, Katowice 2020, s.55)