CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE HIGH TECHNOLOGY MACHINES

Obiekt Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy High Technology Machines w Gliwicach obejmuje zespół 2. kondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni ok. 2000 m2 oraz hali wystawienniczo - laboratoryjnej o powierzchni ok. 1000 m2.