CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE HIGH TECHNOLOGY MACHINES

Budynek podzielony funkcjonalnie na dwie zasadnicze części - halę i część biurową. Biurowiec w układzie wewnętrznym zaprojektowany jest z bloków funkcjonalnych i łączonych przestrzeniami wspólnymi - atriami, w których zlokalizowano wolnostojące biegi schodowe. W wyrazie zewnętrznym przestrzenie te otwarte są przeszkleniami na pełną wysokość budynku. Cała bryła części biurowej nakryta jest wspólnym dachem, podkreślającym spójność koncepcji budynku. Aby podkreślić oderwanie od bryły hali, część elewacji biurowca od strony południowej ujęto w ramę, pozostawiając "szklaną" szczelinę pomiędzy tą częścią a bryłą hali.