0 zrealizowanych idée fix
0 wybudowanych stodół
0 wyróżnień i nagród